Vitajte na stránke.

SK | EN

BioScience Slovakia, s.r.o.

korešpondencia:
P.O. BOX 135
Bratislava 840 05

sídlo:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 35898241
DIČ: 2021885888
IČ DPH: SK2021885888
 
E-mail: info@bioscience.sk

Konferencia Transplantácie orgánov a vírusové infekcie

29.4.2014 sa uskutočnila odborná konferencia s názvom Transplantácie orgánov a vírusové infekcie. Zborník z konferencie si môžete prečítať tu.

Spoluorganizátori boli BioScience Slovakia a Virologický ústav SAV. 

Privítali sme hlavnú poradkyňu pre vedu Európskej komisie

16.1.2013

Do BioScience Slovakia zavítala Anne Glover, hlavná poradkyňa pre vedu Európskej komisie. Popri výskumných projektoch, ktoré realizujeme ocenila hlavne inovácie, ktoré prinášame formou spolupráce s akademickým sektorom. Diskutovali sme o podpore vedy a výskumu na Slovensku ako aj o fungovaní firiem typu start-up v oblasti biotechnológií.

BioScience Slovakia navštívil predseda Európskeho parlamentu

18.9.2012

Na svojej návšteve Slovenska navštívil predseda europarlamentu, pán Martin Schulz našu firmu. Predstavili sme mu výskumné projekty „Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov“ a „Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ podporené zo štrukturálnych fondov EU. V príjemnej atmosfére sme diskutovali o našich zámeroch prispieť k skvalitneniu diagnostiky infekčných a onkologických ochorení a tým prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a zdravotnému stavu obyvateľstva nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a taktiež za jej hranicami. Návštevy sa zúčastnili aj Jaromír Pastorek (predseda Slovenskej akadémie vied), Juraj Kopáček (riaditeľ Virologického ústavu SAV) a Štefan Chudoba (štátny tajomník ministerstva školstva). Pán Schulz mal možnosť vstúpiť aj do laboratórnych priestorov, kde na vlastné oči videl prebiehajúci výskum a jeho konkrétne výstupy. V závere mimoriadne ocenil spoluprácu súkromného a akademického sektoru, ktorá je podľa jeho slov priestorom, kde vznikajú zásadné inovácie.

O projekte PV-INF-PAT sa píše v Panorama Magazine

4.9.2012

V letnom čísle Panorama Magazine, ktorý sa venuje regionálnemu rozvoju v EU sa píše o našom projekte "Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov(PV-INF-PAT)". O tom ako sa snažíme výrazne zlepšiť, zjednodušiť a poskytnúť klinikom komplexnú diagnostiku infekčných patogénov sa viac môžte dočítať priamo v 42.čísle na strane 25.

 

BioScience Slovakia privítala návštevu z Európskej komisie

14.6.2012

Na úspešnú implementáciu projektov „Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov“ a „Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ podporených zo štrukturálnych fondov EU sa prišiel pozrieť Head of Unit z Directorate General for Regional Policy Európskej komisie - pán Christopher Todd.

Onkologický výskum v pozornosti médií

4.6.2012

Výskum v našej spoločnosti sa nesústreďuje iba na infekčné ochorenia, ale do záberu patrí aj onkológia. O projekte „Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ podporenom zo štrukturálnych fondov EU sa Peter Kilián, konateľ spoločnosti, zhováral s redaktormi Euractiv.sk. Celý článok si môžete prečítať tu.

Projekt "Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov" v médiách

4.5.2012

Peter Kilián, konateľ spoločnosti BioScience Slovakia poskytol rozhovor portálu Euractiv.sk. Priblížil pozadie projektu, v rámci ktorého sa skúma nový, zatiaľ neexistujúci spôsob detekcie vírusu Lymfocytárnej choriomeningitídy. Tento vírus je viac menej neškodný pre zdravých jedincov, avšak pre osoby so zníženou imunitou môže predstavovať až smrtelné riziko. Projekt "Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov" podporený zo štrukturálnych fondov EU smeruje k vytvoreniu nástrojov pre klinikov tak aby bolo možné túto hrozbu minimalizovať. Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach Euractiv.sk.

Noc výskumníkov 2011

BioScience Slovakia sa opäť zúčastnila vedeckého popularizačného podujatia Noc výskumníkov 2011. V našom stánku sme sa spolu s partnermi z Virologického ústavu SAV venovali téme Čo skrýva bunka?.

Všetky živé organizmy sú tvorené z buniek - z jednej v prípade baktérie a z miliárd v prípade živočíchov. Práve preto je bunka právom označovaná za základnú stavebnú a funkčnú jednotku organizmu. Živá bunka je schopná samostatne rásť, rozmnožovať a pohybovať sa, prijímať a vymieňať si signály s okolím. Hoci je voľným okom neviditeľná, predsa si bez nej nevieme predstaviť život. Preto je nesmierne doležité, aby sme poznali všetky jej vlastnosti a presne vedeli, čo sa v bunke skrýva.

U nás ste mohli získať odpovede napríklad ne nasledovné otázky: Viete koľko buniek je v našom tele? Sú všetky bunky v našom tele rovnaké? Ako jedia a dýchajú bunky?