Vitajte na stránke.

SK | EN

BioScience Slovakia, s.r.o.

korešpondencia:
P.O. BOX 135
Bratislava 840 05

sídlo:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 35898241
DIČ: 2021885888
IČ DPH: SK2021885888
 
E-mail: info@bioscience.sk

História

Spoločnosť BioScience Slovakia, s.r.o. sa v roku 2010 začala intenzívne orientovať na inovatívne prístupy v oblasti diagnostiky a terapie onkologických a virálnych ochorení. Tieto sú založené na dekádach solídnych výskumných výsledkov a skúseností medzinárodne uznávaných výskumníkov zo Slovenskej akadémie vied.

O nás

Hlavnou náplňou spoločnosti sú činnosti biotechnologického výskumu a vývoja s cieľom prenosu poznatkov a technológií z akademickej sféry do podnikateľskej. Dlhodobým zámerom rozvoja je podpora špičkového aplikovaného výskumu s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou a jeho rýchly a efektívny transfer na trh k do nemocníc k pacientovi.

Prioritou dlhodobého rozvoja je doviesť výskum a vývoj diagnostického nástroja do takej fázy, aby bolo možné pokračovať vo vývoji prototypu pre bežné použitie v biochemických laboratóriách nemocníc a liečebných zariadeniach.

Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky
Dátum vyhlásenia

Semi-Automatická Hybridizačná stanica

28.06.2013

Údržba a opravy

23.9.2013

Plastový materiál na výskum10.10.2013

 

Zverejnenie zmluv

Zmluva o dielo - Podporné služby