Vitajte na stránke.

SK | EN

BioScience Slovakia, s.r.o.

korešpondencia:
P.O. BOX 135
Bratislava 840 05

sídlo:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 35898241
DIČ: 2021885888
IČ DPH: SK2021885888
 
E-mail: info@bioscience.sk

Karbonická anhydráza IX (CA IX)

Myšacia monoklonálna protilátka proti Karbonickej anhydráze IX (CA IX), klon M75
Táto protilátka umožňuje selektívnu detekciu natívnej a denaturovanej formy CA IX bez krížovej reakcie s inými karbonickými anhydrázami. Odporúča sa na detekciu CA IX pomocou Wester blot-u, imunoprecipitácie, imunofluorescencie, imunohistochémie (parafínové rezy), prietokovej cytometrie a ELISA.

Q horúčka

Antigény Coxiella burnetii vhodné na stanovovanie Q horúčky nasledovnými metódami:

Reakcia väzby komplementu (RVK)

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou RVK 1
Antigén je možné použiť na detekciu protilátok proti C. burnetii fázy II približne 10 dní po infekcii a preto je veľmi užitočný na diagnostiku akútnej Q horúčky v endemických oblastiach.

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou RVK 2
Antigén sa používa na detekciu zvýšenej hladiny protilátok proti C. burnetii fázy I. Vzhľadom na to je obzvlášť užitočný na potvrdenie chronickej Q horúčky u ľudí ako aj sledovanie priebehu terapie.

Mikroaglitinačná reakcia (MAR)

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou MAR 1
Antigén sa používa obzvlášť na detekciu protilátok proti C. burnetii fázy II v skorých štádiach ochorenia a je veľmi užitočný na diagnostiku akútnej Q horúčky v endemických oblastiach.

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou MAR 2
Antigén sa používa na detekciu zvýšenej hladiny protilátok proti C. burnetii fázy I. Vzhľadom na to je obzvlášť užitočný na potvrdenie chronickej Q horúčky u ľudí ako aj sledovanie priebehu terapie.

Enzýmová imunoadsorbentná analýza (ELISA)

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou ELISA 1
Antigén sa používa na detekciu protilátok typu IgM a IgG proti C. burnetii fázy II v skorých štádiach infekcie a je preto veľmi užitočný na diagnostiku akútnej Q horúčky v endemických oblastiach.

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou ELISA 2
Antigén sa používa na detekciu zvýšenej hladiny protilátok typu IgG a IgA proti C. burnetii fázy I. Vzhľadom na to je obzvlášť užitočný na potvrdenie chronickej Q horúčky u ľudí ako aj sledovanie priebehu terapie.

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou ELISA 3
Antigén sa používa na rýchlu detekciu a skríning protilátok typu IgM, IgG a IgA proti C. burnetii fázy II v oblastiach so zvýšeným výskytom Q horúčky. Antigén je preto užitočný na sérologický skríning a dohľad.

Nepriamy imunofluorescenčný test (IFA)

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou IFA 1
Antigén sa používa na detekciu protilátok typu IgM a IgG proti C. burnetii fázy II v skorých štádiach infekcie a je preto veľmi užitočný na diagnostiku akútnej Q horúčky v endemických oblastiach.

Antigén na diagnostiku Q horúčky pomocou IFA 2
Antigén sa používa na detekciu zvýšenej hladiny protilátok typu IgG a IgA proti C. burnetii fázy I. Vzhľadom na to je obzvlášť užitočný na potvrdenie chronickej Q horúčky u ľudí ako aj sledovanie priebehu terapie.

 

Chlamýdie

Antigén na diagnostiku chlamydií pomocou reakcie väzby komplementu
Antigén sa používa na detekciu protilátok proti chlamýdiám v krvnom sére ľudí a zvierat pomocou reakcie värby komplementu (RVK). Je vhodný na sérologický skríning a dohľad.

Antigén na diagnostiku chlamýdií pomocou ELISA
Antigén sa používa na detekciu protilátok proti chlamýdiám v krvnom sére ľudí a zvierat pomocou enzýmovej imunosorbentovej analýzy (ELISA). Je vhodný na sérologický skríning a dohľad.

Séra

Pozitívne králičie sérum
Pozitívne králičie séra obsahujúce špecifické protilátky proti C. burnetii alebo Chlamydia, ktoré môžu byť použité ako pozitívne kontroly.

Negatívne králičie sérum
Negatívne králičie séra bez špecifických protilátok proti C. burnetii alebo Chlamydia, ktoré môžu byť použité ako negatívne kontroly.